Energideklarationer Bengt Dahlgren

Välkommen till Bengt Dahlgren Energideklarationer

Sedan 2006 finns för en stor del av landets byggnadsbestånd ett lagkrav på att upprätta energideklarationer (se SFS 2006:985). Ansvaret för att detta sker ligger på ägaren av byggnaden och deklarationen skall upprättas av en oberoende expert. Samtliga bolag i Bengt Dahlgren-koncernen är ackrediterade av SWEDAC för att upprätta energideklarationer.

Vi erbjuder en kostnadseffektiv lösning där Du som byggnadsägare själv kan påbörja processen genom mata in grunduppgifter med hjälp av vårat egenutvecklade webbverktyg. Dessa inmatade uppgifter utgör sedan underlag för fortsatt arbete av oss och utmynnar sedan i en fullständig deklaration som överförs direkt till Boverket.

För mer information om våra tjänster, se vår hemsida på www.bengtdahlgren.se
Version 1.1